top of page
DA4E1A1B747EAC54EC78713432DC6081.jpg

複句慣用語·三句及以上慣用語

半壁挽筲箕,年年兩夫妻,半壁挽銅鑼,年年兩公婆。

刺瓜老,好洗鑊,瓠瓜老,好做勺。

多子多連牽,冇子成神仙,神仙跌落地冇人牽。

寧賣祖宗田,莫賣祖宗言;寧賣祖宗坑,莫賣祖宗聲。

人心節節高,井水變成酒,又嫌豬冇糟。

瓠打瓠,瓜打瓜,唔係像阿㜆就像阿爸。

衰唔知,末唔知,鼻公發蟲恅過蘿蔔絲。

讀書讀得少,袁字寫成表;讀書讀得多,料字寫成科。

禾鷝仔,啜嘩嘩,有啜話別人,冇啜話自家。

黃頭蛇,七姐妹,緊打緊多來。

黃腫大食懶,食飽就愛癱,食飽唔癱,黃腫曉番。

醫藥先生死婦娘,算命先生半路亡,風水先生冇屋床。

一代親,二代表,三代閑了了。

豬䂻大,狗䂻壞,人就䂻到礙礙曬曬。

bottom of page