top of page
黃鼠狼毛毛的二十四個節氣_秋冬篇

黃鼠狼毛毛的二十四個節氣_秋冬篇

HK$68.00價格

試讀

 

內容:

 

兒童故事書,以中國二十四氣節為中軸,由立春到大寒合共二十四篇故事,記述黃鼠狼毛毛與他三位動物小伙伴的日常趣事,在介紹傳統文化之際,亦傳達友愛的精神,大自然的美好,以及生命的可貴。

 

特點、定位:

 

本書最以二十四節氣為背景,故事開展俱環繞節氣內容,如該節氣的氣侯特色、作物收成、民間習俗等。以此為引,主人公黃鼠狼毛毛及他的伙伴狐狸晶晶、刺蝟莎莎與蛇女彩虹經歷了二十四個好玩的節氣,既滋長了友誼,又收穫了豐富知識。

 

本書篇章內容多描述日常生活瑣事、小探險、小惡作劇之類,一言一行中見純真童趣,以情味而非驚險橋段取勝,從中嘗試傳遞仁愛有情的正面價值。

 

作者文字功底頗佳,全書合共二十四篇故事,每篇短不過千餘字,長不過二千字,雖獨立成篇,亦彼此前後呼應。考量其長度及程度,本書定位為小學生,尤其適合初中小,已建立獨立閱讀能力的兒童。

 • 作者

  楊熾
 • 叢書系列

  楊樹的故事
 • 頁數

  104
 • ISBN

  9789888340934

 • 裝幀

  平裝
 • 出版時間

  2017年6月12日

相關產品